Sözler Ansiklopedisi

Adalet ile İlgili Sözler

adalet ile ilgili sözler

Sayfamızda Adalet Sözleri, Adalet ile İlgili Hadisler, Haksızlık Sözleri,Adalet ile İlgili Sözler,Hak Arama Sözleri ve İlahi Adalet Sözleri yer almaktadır. 

Adalet ile İlgili Sözler

Adalet mülkün temelidir. Mustafa Kemal Atatürk

Adalet dediğin kantar, gün gelir seni de tartar.

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. W.S Landor

Adalet bir gün muhakkak herkese lazım olur…

Tanrı, adaleti onu sevene verir. Amenemope

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor Hugo

Adalet kadar büyük tanrısal bir şey yoktur. Addison

Adalet evrenin ruhudur. Ömer Hayyam

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

Adalet, her işte Hakk’ı bilmektir. (Hacı Bektaş-ı Veli)

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)

Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. William Watson

İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir.

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J.A.Froude

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Emile Zola

Adalet güzeldir, fakat Emir’lerde olursa daha güzel olur. Hz. Muhammed

Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. Demokritos

Adalet mülkünden kim yüz çevirse, ona akîl demez, akıllı kimse. Genceli Nizami

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalet dayanmayan kuvvet zalimdir. B.Pascal

Kadı ola davacı ve mübaşir dahi şahid, ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet. Ziya Paşa

Bir tek kimseye yapılan bir adaletsizlik, herkese çevrilmiş bir tehdittir. Montequieu

Zulümkârlık dağıtır, berbat eyler ülkeyi, Adalet saadetle abad eyler ülkeyi.Genceli Nizami

Adaletsizlik etmemek iyidir ama yetmez, adaletsizlik etmeyi istememekte gerekir. Demokritos

Bir gün adaletle muamele de bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür. Hz.Muhammed

“Toplum sevgi ile kaynaşır, adaletle yaşar ve hakkaniyetle çalışarak ayakta kalır.” Farabi

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun çevresinde döner. (Confucius)

Kadı rüşvetçi olursa, adalet tabiidir ki adalet mezarda çıkar. Cenab Şahabettin

İlahi adaletin kesin delilini mi istiyorsun: Bak, herkes ölür. Herkes! M.Rasim Mutlu

İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. A. Hamdi Tanpınar

Sağlam, korkusuz bir hüküm vermek adalet için bir onurdur. Demokritos

Zayıf daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir. Aristotales

Bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde, geçer bir gün zemine arşa çıksa da saye-i devlet. Namık Kemal

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. Sokrates

Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. Daniel Defoe

Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir; ama itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı… (Elie Wiesei)

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. (Konfüçyüs)

Eğer bir toplumda en fazla itibar gören doktorlar ve hukukçular ise, o toplum yozlaşmıştır. Hastalıklar çoğaldığı için doktorlara, haksızlıklar arttığı için hukukçulara değer verilir. (Sokrates)

Birisi düştüğünde oh oldu diyip sevinmeyeceksin, vefasızlık yapmayacaksın, bilmeden, görmeden yorum yapmayacaksın, senden daha temizse kirletmeyeceksin, siyaset ve para uğruna karakterini satmayacaksın.

Bana iyi muamele eden insanlara iyi muamele ettim. Fakat haksızlık ve zulüm etmek isteyenler karşısında acz ile boynumu bükmedim. Reşat Nuri Güntekin

Bir kul, başına gelen belânın, kendi kusur ve günahından hâsıl olduğunu bilmeyip, Hakk’a karşı serkeşliğe ve kavgaya kıyam ederse yeniden bir belâ gelmesi âdet-i ilâhîyedendir.

Hak her şeyin üstündedir. Sert rüzgarlar onu deviremez. Tevfik Fikret

Ey adalet ne zaman gelirsin bilmem, sen geldiğinde ben yaşar mıyım bilmem.

Gülenle gülme, ağlayanla ağla demiş büyüklerimiz. Bugün düşersin yarın çıkarsın, sen sen ol düşene de bir tekme sen vurma!

İnsanlar haksızlık karşısında en çok adalete güvenirler, bilirler ki onları düşmüş oldukları kuyudan çıkartacak tek şey adalettir.

Eğer bir kişi adalet arıyorsa, bu yine de iyi bir durumdur. Çünkü olmayan şey aranmaz.

Adalet, ihtiyaç duyduğun ana kadar senin için bir anlam ifade etmeyebilir.

Sen ne kadar ben haklıyım dersen de. Arkandan kimse gerçekten haklı demez!

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Konfuçyüs

Adalet kalmadı, hep zulüm oldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil.

Okuyup ibare, mana seçmeyen
Aşkın şarabını bulup, içmeyen
Kendi hanesine sözü geçmeyen
Adalette Süleyman-ı ta ’neyler.

Ey Oğul! Beysin… Bundan sonra öfke bize; uysallık sana… Güceniklik bize; katlanmak sana… Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana. Geçimsizlikler bize, çatışmalar bize, anlaşmazlıklar bize; adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana… Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana. Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul! sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey Oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allahû Teala yardımcın olsun… Şeyh Edebali

Adaletle İlgili Hadis ve Ayetler

En faziletli cihat zalim bir idarecinin yanında ona adaleti söylemektir. (Ebü Davud, Melahim 17; Tirmizî, Bey’at 37)

Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. (Yunus 47)

Söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaletli olun ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun. (Kur’an-ı Kerim)

Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl: 90)

Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz. (Enbiyâ: 47)

Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. (Müslim, İmâre 18)

Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır. (Müslim, Cennet 63)

Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Nisâ: 135)

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. (Mâide: 8)

Adalet güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir, fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzeldir. Tövbe güzeldir, fakat gençlerde olursa daha güzeldir. Hayâ güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzeldir. (Hz.Ali)

Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp, kimseden bir şey istemeyen adamdır. (Hz. Muhammed)

Andolsun, Biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ve kendisine çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik; öyle ki Allah, Kendisi ‘ne ve elçilerine gayb ile (görmedikleri halde) kimlerin yardım edeceğini bilsin (ortaya çıkarsın). Şüphesiz Allah, büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır. (Hadid: 25)

Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. (Hud 85)

BİZİ TAKİP EDİN!

Hemen Takip Et Sözleri Kaçırma!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

Facebook Sayfamızı Beğenin, En Güzel Sözleri Kaçırmayın!