Sözler Ansiklopedisi

Düşündüren, Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Bu sayfada Düşündüren Anlamlı Bektaşi Nükteleri, Güldüren Bektaşi Nükteleri, Bektaşi Fıkraları, En Sevilen Bektaşi Nükteleri, En Çok Okunan Bektaşi Nükteleri, Özlü Bektaşi Nükteleri ve En Sevilen Bektaşi Nükteleri yer almaktadır. Sizde sayfamıza Yedi Güzel Adam Sözleri eklemek isterseniz aşağıda bulunan yorum bölümünden söz ekleyebilirsiniz. İşte Karşınızda Düşündüren Bektaşi Nükteleri…

Güzel sözler sitemizde bu sayfamızda “Düşündüren, Anlamlı Bektaşi Nükteleri’ni” bir araya topladık. Sayfamızda yer alan nükteleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilir ya da mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz.

“Herkesin Güzel Sözlere İhtiyacı Var.”

Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Helvayı kim yiyecek

Biri Kadiri, biri Nakşi, biri Bektaşi olmak üzere üç derviş seyahate çıkmışlar. Yolda giderken Kadiri ve Nakşi dervişler şeyhlerinin kerametlerini anlatıyorlar, Bektaşi de sükût ile onları dinliyormuş. Bir köye uğramışlar. Köyde bir eve misafir olmuşlar. Köylü onlara yemek getirmiş. Karınlarını doyurmuşlar, o sırada bir köylü de bir tabak helva getirmiş. Doymuş bulunduklarından helvayı yarın yemeye karar vermişler. Helvayı yalnız kendisi yemek isteyen Kadiri demiş ki:

“Arkadaşlar, aklıma bir şey geldi. Şimdi yatalım, uyuyalım. Sabah herkes gördüğü rüyayı anlatsın. Hangi rüya mükemmel ve iyi ise mükafat olarak o helvayı yesin.”

Kabul etmişler, uyumuşlar. Sabah olmuş. Kadiri başlamış rüyasını anlatmaya.

“Hayırdır inşallah. Rüyamda Şeyh Efendi teşrif ettiler. ‘Gel derviş’ diyerek elimden tutup beni cennet-i alaya götürdüler. Bahçeleri, köşkleri, huri ve gılmanları hep gösterdiler. Taamlarından meyvelerinden yedirdiler. Sonra da uyandım.”

Arkadaşları bu rüyanın mükemmel olduğunu söyledikten sonra Nakşi başlamış anlatmaya:

“Ben de gördüm ki bizim Şeyh Efendi gelip beni göklere çıkardılar. Orada meleklerle görüştük. Güneşi, yıldızı ve ayı temaşa eyledik.”

Bu rüyanın da mükemmel olduğu tasdik olunmuş. Bektaşi susuyormuş. Sormuşlar.

“Sen rüya görmedin mi?”

“Gördüm.”

“Niçin nakletmiyorsun?”

“Sizin rüyalarınıza nazaran nakle layık değil de onun için.”

“Böyle olmaz, anlatmalısın.”

“Ben de gördüm ki Şeyhim geldi. Derviş, Kadiri’yi Şeyh’i cennete götürdü. Tatlılar, meyveler yedirdi, köşkler, bahçeler gezdirdi. Nakşi’yi Şeyh’i göklere çıkartıp meleklerle konuşturdu. Benim elimden böyle şeyler gelmez. Bari sen de kalk da helvayı ye de. Ben de kalktım helvayı yedim.”-Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Anahtara tükür açılır

Süleymaniye civarında ikamet etmekte olan bir Bektaşi dervişi bir gün alessabah düğmecilerden geçiyormuş. Düğmeci bir Ermeni’nin dükkân kapısını açmak için uğraştığını görmekle seyre başlamış. Düğmeci çalışıyor, çabalıyor, hiddet ediyor, kendi kendine söyleniyor, bir türlü anahtarı döndürüp kilidi açamıyormuş. O sırada başı sarıklı fakat kendi cahil bir talebe oradan geçmekle Ermeni bunu tutarak der:

“Aman Hoca! Dükkânı açamıyorum. Sizin kitapta her şey var derler. Bunu açmak için bir çare var mı?”

“Hay hay! Vardır!”

“Rica ederim, söyle nedir?”

Talebe Arapça bir kelime söyler. Düğmeci:

“Peki hocam, fakat ben bunun manasını anlamam, ne demektir?”

“Anahtara tükür açılır, demektir.”

Ermeni anahtara tükürerek kilide sokup çevirince tesadüfen kapı açılmış. Bunu gören düğmeci, talebeye:

“Hoca, ben inandım. Sizin dininiz doğru imiş. Bana söyle de İslam olayım” demekle talebe düğmeciye Kelime-i Şehadeti telkin etmiş ve herif İslam olmuş.

Bu hali gören Bektaşi başını sallayarak:

“Ya Rabbi! Bu düğmeci Ermeni’yi Müslüman edecek imişsin. Fakat şu talebeyi kafir etmekte ne mana vardı? Bunun ne kabahati vardı?” diyerek yoluna devam eder.-Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Sarf etmiyor

Bir mecliste bir zatın aklı ve zekasının çok olduğundan bahisle methiyeler düzülür, övme işi abarttıkça abartılır. Orada bulunan Bektaşi dervişi sonunda dayanamaz:

“Evet azizim evet! O zatın akıl ve zekâsı pek çoktur, pek çok olması gerekir. Çünkü ömrü hayatı boyunca bundan bir şey sarf ettiğini hiç görmedim!”

Kayık küçük

Bektaşi kiraladığı kayık ile Eminönü’nden Üsküdar’a giderken, deniz dalgalanmaya, kayık sallanmaya başlar. Dalgaların, büyük bir fırtınanın başlangıcı olduğunu sezen Bektaşi’nin telaşlandığını gören kayıkçı:

-Ne korkuyorsun yolcu? Korkma. Allah büyüktür! Diye Bektaşi’yi sakinleştirmek ister.
Kayıkçının bu sözüne içerleyen Bektaşi şu yanıtı verir:

-Allah büyüktür amma, kayık küçük!-Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Oruç yemek

Bektaşi bir dervişi Ramazan’da yemek yerken görmüşler.

“Neden oruç tutmuyorsun?”

Bektaşi sinirlenmiş:

“Ulan aç gezerken kimse bir şey sormuyor, bugün bir yiyecek buldum, hepiniz üstüme geliyorsunuz!”-Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Nankör kürk

Zengin, zengin olduğu kadar kibirli bir adam kürkünü giymiş, göğsünü gererek, küçük dağları ben yarattım edasıyla yürüyor, kendisini herkese göstermek istiyormuş. Onun bu tavırlarına dayanamayan bir Bektaşi dervişi sonunda yanına sokulmuş.

“Efendim, o kürkünüze çok güvenmeyin. Malum ya kürk, nankördür.” Demiş.

Zengin şaşırmış.

“Nasıl yani?”

“Nasıl olacak? Sizden önce senelerce bir tilkinin sırtında durdu da onu bile hayvanlıktan kurtaramadı!”-Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Bektaşinin keçisi

Bir Bektaşi dervişi her sabah evinden çıkar, keçisini yolun başındaki ağaca bağlar, oradan tepeye tarlasına çıkar, çalışır, akşamı eder, akşam da keçisini geri çözüp evine dönermiş. Bir sabah kasabaya inmesi gerekmiş, yolu uzatmak da istememiş. Oğlunu çağırmış.

“Sabah keçiyi sen bağla. Benim yolum uzamasın. Kasabadan direk tarlaya gelirim. Akşam da beraber döneriz.”

“Olur.”

Ertesi gün anlaştıkları gibi yapmışlar. Akşam olmuş, iş bitmiş, dönüş yoluna düşmüşler. Ağaca geldiklerinde ne görsünler? Keçi yok. Bektaşi sormuş, panikle:

“Evladım, sen keçiyi kime emanet ettin?”

Oğlu gayet rahat:

“Allah’a.”

Bektaşi başlamış dövünmeye:

“Evladım hiç keçi Allah’a emanet edilir mi? Ondan günde bin kişi keçi ister. O vermiştir isteyen birine. Ben Ali’ye emanet ederim, Ali’den kimse keçi istemez!”-Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Papazın ölümü

Vaktiyle Ortaköy’de Bektaşi ile Papaz çok dost imişler, yedikleri içtikleri ayrı gitmezmiş…

Bir gün Bektaşi’ye haber vermişler:

“Hemen gel, Papaz çok hasta.”

Bektaşi varmış bakmış ki dostu ölüm döşeğinde yatıyor…

Bektaşi’yi görünce Papaz’ın dudakları titremeye başlamış, konuştu konuşacak…

Baba Erenler hemen eliyle Papaz’ın ağzını kapatmış…

Çevreden bozulanlar sormuşlar:

“Ne yapıyorsun yahu?”

Bektaşi:

“Ben bu pezevengi bilirim, demiş, şimdi bir besmele çeker, doğru Cennet’e gider…”-Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Oruç

Adama sormuşlar:

“Kaç gün oruç tuttun?”

“Hastalığım nedeniyle, ancak bir gün tutabildim!”

Aynı soruyu, orada bulunan Bektaşi’ye sorunca, hiç istifini bozmadan yanıt vermiş:

“Bu arkadaş benden bir gün fazla tutmuş!”-Anlamlı Bektaşi Nükteleri

Allah’ın işi

Bir Bektaşi hasta olmuş. Doktora gitmiş. Doktor demiş ki:”Senin ilacın b*k böceği yemek.” Bektaşi kızmış: “Allah öyle şifa yaratır mı doktor?” “Valla öyle. İşine gelirse.”

Bektaşi yemiş. Ne yapsın. Bir gün yolculuğa çıkacak. Gemiye binmiş. Biraz sonra gürültü: Gemi batıyor! Herkes canhıraş, kaçıyor. Bektaşi uzatmış ayakları, yakmış bir sigara. Millet koşturmakta. En son biri gelmiş: “Ne yapıyorsun sen? Bu ne rahatlık? Gemi batıyor!”

Bektaşi rahat: “Ben Allah’ın işine bir defa karıştım, bana b*k böceği yedirdi. Bir daha karışmam.”

 

Himmet

Yaşlı bir Bektaşi, yokuşa gelmiş, tıkanmış. Ter içinde, mecalsiz, yorgun… Yokuşun başında bir evliya türbesi görmüş. Bağırmış:

“Himmet erenler! Halimi görüyorsun, ihtiyarım, yorgunum, halsizim, hastayım. Bu yokuşu çıkacak dermanım yok. Bir himmet et de bana bir binek gönder.”

Cümlesi biter bitmez güçlü bir nara duymuş. Bakmış ki karşısında bir sipahi. Korkunç, her an öldürecek gibi. Belinde de kılıç. Yanında da tay varmış. Bektaşi’ye dönmüş:

“Bu tay yeni doğdu, bu yokuşu çıkamaz. Sen madem ki yokuşu çıkacaksın, yüklen tayı sırtına da, çıkarıver.”

Bektaşi ne yapsın, can tatlı, kabul etmiş. Tayı sırtına yüklenmiş, yokuşu çıkmaya başlamış. Çıkarken de gözleri türbede söyleniyormuş:

“Ulan evliyalığına evliyasın ama lafı kı**ndan anlıyorsun!”

Tasavvuf Sözleri

Özlü Sözler

Anlamlı Sözler

!Sizde sayfamızda “Düşündüren, Anlamlı Bektaşi Nükteleri’ni paylaşmak isterseniz aşağıda bulunan yorum bölümünden Sabitlenmiş Tweet Sözleri ekleyebilirsiniz. 

BİZİ TAKİP EDİN!

Hemen Takip Et Sözleri Kaçırma!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

Facebook Sayfamızı Beğenin, En Güzel Sözleri Kaçırmayın!