Sözler Ansiklopedisi

Kadir Mısıroğlu Sözleri Resimli, Kısa ve Özlü

kadir mısıroğlu sözleri

Sayfamıza, Kadir Mısıroğlu Sözleri, Kadir Mısıroğlu Özlü Sözleri, Kadir Mısıroğlu Resimli, Kadir Mısıroğlu Şiirler, Kadir Mısıroğlu İbretlik Sözler,Kadir Mısıroğlu  Kısa, Kadir Mısıroğlu Facebook, Kadir Mısıroğlu Ünlü Sözleri içeriklerini sizler için ekledik.

Sözlerimizin içerisinde Kadir Mısıroğlu Sözleri Resimli, Kadir Mısıroğlu Sözleri Facebook, Kadir Mısıroğlu Sözleri Kısa, Kadir Mısıroğlu Sözleri Özlü Sözlere ulaşabilirsiniz. İşte, sosyal medya hesaplarından (facebook, twitter, instagram, whatsapp) paylaşabileceğiniz Kadir Mısıroğlu Sözleri…

Kadir Mısıroğlu Sözleri

 

Hidâyete tâbi olanlara selâm olsun!..

Dost kalmak, dost olmaktan daha zordur…

Shakespeare’in adı Şeyh Pir’dir ve Müslümandır.

Mustafa Kemal’e muhabbeti olan cenazeme gelmesin!

Ortalık diplomalı cahillerle dolmuştur. (Doğru Türkçe Rehberi)

Osmanlıca yoktur, Osmanlı Türkçesi vardır. (Doğru Türkçe Rehberi)

Cesaretini sahip olduğun kadar değil, elde edeceğin netice kadar kullan!..

Haddini bilmekse, edeptir. Haddini aşmak da kibirdir. (Doğru Türkçe Rehberi)

Bizim millet olarak en büyük hatamız müslüman gibi düşünüp gavur gibi yaşamamızdır.

Neymiş, modernleşmişiz! Klâsiği inkâr edenden ancak modern hokkabaz olur. (Doğru Türkçe Rehberi)

Çalışmak, hizmet etmek, kendini ve başkalarını yaşatmak, kulun, Allah’a karşı ödevidir. (Doğru Türkçe Rehberi)

İnsanlar, eserlerini, his ve düşüncelerini gelecek nesillere ulaştırabilmek için yazarlar. (Doğru Türkçe Rehberi)

Hal sirayet eder, kimi severseniz, o’nun haliyle hallenirsiniz, bu hallenme de sevginizde ki şiddet nispetindedir.

Osmanlılarda şeytana tapanlar dahi vardı. Osmanlı bunlara dokunmamıştır. Sebebi nizâma baş kaldırmamalarıdır!

Cihanda hiç bir sistem insanoğluna İslâm’ın tahsis ve tayin ettiği bu mevki ve değerle kıyası mümkün bir mevki ve değer tâyin edememiştir.

Evet ben Kemal Paşa’yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersem babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur.

Ümitsiz olmayınız! İstikbal İslam’a gebedir küfür halatının kopacak tek lifi kalmıştır. Onun beklediği Son Darbe de gecikmeyecektir. (Âşıklar Ölmez)

Şaşırdığımızda “Sübhânallah” derdik şimdi “Vaaavyy” der olduk… Sevindiğimizde “Elhamdülillah” derdik şimdi “Olleeeyyy” der olduk… (Doğru Türkçe Rehberi)

kadir mısıroğlu sözleri resimli

Türkçe, Yunus’ların, Akif’lerin, Ahmet Naim’ler, Elmalılı Hamdi’lerin, Necip Fâzıl’ların, Yahya Kemal’lerin, Peyami Safa’ların Ârif Nihat’ların dilidir… (Doğru Türkçe Rehberi)

Eskiden evden ayrılırken geride kalanlara “Allah’a ısmarladık”, “Allah’a emânet olun” derdik, şimdi “Haydi ben kaçtım”, “Bay bay”, “Hadi öptüm!” der olduk… (Doğru Türkçe Rehberi)

Alman harbi devam ederken, Komünist Rusya’da Stalin emretti: ‘Kumlara Ayetel Kürsi okuyun. Alman ordusunun üzerine serpelim.’ En azından maneviyat takviyesi için komünist bunu yaptırdı.

Her insan kendi istidadına göre söylediklerimi alıyor kimileri söylediklerimi dinleyince bana dua ediyor kimileri aynı söylediklerime bana küfrediyor elektrik te aynı ama o elektrik dolabı soğutur sobayı ısıtır.

Kütüphânesiz münevver olmaz. Kitaplar, insan hayatını seviyelendiren en ehemmiyetli müessirlerdir. Ancak bu seviyelendiriş, müsbet de, menfî de olabilir. Zira kitap, iki ağızlı bir bıçak gibidir.( İslamcı Gençliğin El Kitabı)

Geleceğin silahı mikroptur. Buna Amerika hazırlanıyor. Birincisi Amerika şarbon üretip saklıyor. Bu Çin ve Hindistan içindir. Yahudi geçen asırda para ve felsefeyi kullandı, bu asırda mikrop ve gıda bunun önüne geçmiştir.

Yemede içmede, sevmede sevişmede, dostlukta düşmanlıkta, barışmada savaşmada, mal, mülk ile mesken edinmede, yetkide sorumlulukta, Dünyâ ile Âhıret hayatını gözetmede, ödüllendirme ile cezalandırmada, hep orta yol. (Doğru Türkçe Rehberi)

Irk için mi dövüştük Yunanla? Sen bir imparatorluk bakiyesisin. Sen ırk üzerine bir devlet kuramazsın. Zaten Mustafa Kemal bir devlet kurmuş değildir. Devlet kurucuları lafı da yalan. Rejim değiştirmiştir. Bizim devletimiz vardı. O devletin rejimini değiştirmiştir. Rejim şeriattı, gavurluk yaptı.

Kimseyi ırkından dolayı hor görmem. Irk tercihi Allah’ın takdiridir.
İslami Sosyalizm de ne demek? Haşa ve Kella. İslam nevi şahsına münhasırdır. Hiçbir sisteme sıfat olarak telakki edilmesi asla ve kat’a caiz değildir. Bu İslam’ın azametine tecavüzdür.

Tarihte Kürt devleti diye bir devlet olmamıştır. Bu Kürtler içerisinde bir noksanlık mıdır Allah aşkına? İttihadı İslam namına Müslüman devlet içerisinde yaşamışlardır. Hatta meziyettir bu. İlla benim kavmi devletim olmasına gerek yok düşüncesiyle ittihadı İslam namına Müslüman bir devlete tabi olmaları bir meziyettir.

Ben kimsenin alakasına talip değilim, her nimetin bir borcu vardır. Bir bardak su verene bir teşekkür, vicdani borçtur. Allah’ın bunca nimetine karşı da borç, nimetlere nail olmayanlara vermekle ödenir. Zengin, ‘Ya Rabbi şükür’ deyip otursa şükür borcunu ödemiş olmaz, Allah için harcayacak. Alim, ilmini ondan mahrum olanlara vererek o borçtan kurtulur.

Seferden zaferle dönen görkemli sultanın kulağına “Büyüklenme Pâdişâh’ım, senden büyük Allah var!” diye fisıldayan basit yeniçerinin sözlerinde ifâdesini bulan bu Dünyâ görüşünün en bâriz vasfı, kişinin kendi sınırlarını tanıması, alçakgönüllülüğü elden bırakmaması, nihâyet Hak davâsı uğruna savaşıp direnmesidir. (Doğru Türkçe Rehberi)

kadir mısıroğlu özlü sözler

Ecevit ortaya çıkana kadar Türk solcular Mustafa Kemal’e aleyhtardılar Nazımı hapeseden Mustafa Kemal değil mi? Şevket Süreyya’yı 15 seneye mahkum eden Mustafa Kemal değil mi? Kısacası solcular benim gençliğimde Mustafa Kemal’in aleyhineydiler hatta onun hakkında ondan dayak yedikleri için kullandıkları tabirde burjuva Kemaldi.

İstediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl buluğa ermemiş bir çocuğa ‘niye evlenmiyorsun’ demezsen Hükümet’e de ‘niye şeriatı ilan etmiyorsun’ diyemezsin. Vakti var. Her ulus bir zamana rehmolunmuştur. Sizin nesliniz İslam’ın mutlak galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek. Siz göreceksiniz. O gün beni hatırlayın.

Adam modaya tâbi. Modaya tâbi adam kuru yapraktır. İrade sahibi değildir. Nefes alıp verişi gibidir yaşayışı, otomatik. Bu adamlık değildir. Adam olanın ‘Evet’i de olur ‘Hayır’ı da olur. Tercihi olur. ‘Hayır’ı olmayıp umumi cereyana tâbi olan adam, adam değildir. Taklit zebunudur. Kendi tercihlerine itibar edemeyen adamdır.
Kainat’ta her zerre, Kader’in hem memurudur hem mağlubudur. Bazısı mağlubiyeti büyük hadiselerde bilir.

Osmanlı tarihi yazanlara bakıyorum da kimi methiyye yazmış kimi reddiye yazmış bu tavrın ikisi de gerçekçi değildir bu tarihçilik değildir Arapların bir atası vardır (aynurrıza an külli aybin keliletun kema enne aynessuhti tubtulmesaviye) bir şeye ondan razı olarak bakan göz kusur görmez tıpkı kusur görmek kastıyla bakanın meziyet görmediği gibi ben tarih yazıyorum acın bakın kusurları da yazmışım ama o kusurlara rağmen Osmanlının büyüklüğünü kabulleniyorum.

Sadece bir gözümüzün şükrünü eda etmek için, bir ömür secde etsek yetmez.
Olgunluğun en bariz göstergesi, dedikodu ve iftirâya tahammüldür. Bu olgunlukta birinci basamak; dedikodu ve iftiraya muttalî olunduğu nispette ve sükûnetle cevap vermekle iktifâdır. İkinci basamak, böyle bir dedikodu ve iftirâya sevinmek, üçüncü basamak ise, kendi namına sevinirken, dedikoducu ve iftiracı hesabına üzülmektir. Bu üzüntü, sevince gâlip değilse, olgunluk yine de eksik demektir. Bu olgunlukta zirve ise, iftirâya cevap vermeksizin tahammül ve sevinmeden istiğfardır.

Gençler bugünlerin değerini iyi bilin siz ilamın kemale eriştiğini inşallah göreceksiniz ama şunu iyi bilin ki o gün geldiğine bugün attığınız bir adıma aldığınız sevabın aynını almanız için bin adım atmanız gerekir unutmayın mahrumiyyet zamanındaki az iyilik nailiyyet zamanındaki çok iyilikten daha mühimdir bugün Allah yolundaki küçük bir iş yarın İslam’ın galebesi zamanında yaptığınız büyük işten daha mühimdir

Gerek “Harf’ ve gerekse “Lisan” inkılâblarının gâyesi İslâm Kültürü’nden kopmaktı… Bunu, kemalist inkılâbların iki numaralı âmili İnönü, Ulus Gazetesi’nde yayınlanan hatıratında açıkça ifầde ederek: “Harf inkılâbı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa’yı tahrik eden sebebdir. Ama harf inkılâbının bizde tesiri ve büyük faydası kültür değiştirmesini kolaylaştırmasıdır. (Doğru Türkçe Rehberi)

Tasavvuf Sözleri

Özlü Sözler

Anlamlı Sözler

!Sizde sayfamızda “Kadir Mısıroğlu Sözleri paylaşmak isterseniz aşağıda bulunan yorum bölümünden Kadir Mısıroğlu Sözleri ekleyebilirsiniz. 

BİZİ TAKİP EDİN!

Hemen Takip Et Sözleri Kaçırma!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

Facebook Sayfamızı Beğenin, En Güzel Sözleri Kaçırmayın!