Sözler Ansiklopedisi

Kısa Türkçe Yemek Duası

Kısa Türkçe Yemek Duası

Allah’ın verdiği nimetlere şükür etmek için dua ve niyaz ederiz. Bu dualardan olan biri olan sofra duası sık sık ettiğimiz dualar arasındadır. Yemekten sonra ve önce yapılan dualar vardır. Sizlere bu yazımızda Türkçe Yemek Duası örneği hazırladık. İşte Kısa Türkçe Yemek Duası 2021.

İlgili; Akşam Ezanından Sonra Okunacak Dua

Resimli Kısa Türkçe Yemek Duası
Resimli Kısa Türkçe Yemek Duası

Kısa Türkçe Yemek Duası 2021

Elhamdülillahillezi et amena ve sekana ve cealena minel müslimin.

Bizleri yokken vareden, bizleri yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun,

Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun.

Mağfiret ve rahmet bütün Müslümanların üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin.

Biz aciz kullarız, senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız.

Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle!

Ey güzel Rabbimiz! Bu dünyada bize tattırdığın nimetlerinin daha güzellerini cennetinde de yemeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçenlerin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle!

Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle!

Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle!

Âmin ve selâmünalel-mürselînvel-hamdülillâhirabbil-âlemînel-Fatiha.

Yemek Duası Örneği Arapça

Elhamdülillah Elhamdülillah. Elhamdü lillahillezii et’amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn. Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve sahbihii ecmaıyn. Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. (3 defa). Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab. Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn, iftahilbaabe yaa Allah (3 defa) Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr. Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn. Allahümmec al devletenaa daaimen evleedenaa aalimen saaliha velaa tüsallit aleynaa zalimen. Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil Fatiha…

Yemek Duası Türkçe Anlamı

Hamd Allaha mahsustur. (3 kere) Hamd bizi doyuran, sulayan ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.

Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed S.A.V. ile O´nun al ve ashabının tamamı üzerine olsun. Bizi afv eyle, bizi mağfiret eyle, bize rahmet eyle (Allah’ım). Sen bizim mevlamızsın; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz için- bize yardım eyle. (3 kere). Allah’ım rızkın ve fetihlerin her çeşidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya S.A.V. rahmet eyle.

Ey istediğine rızkı hesapsız olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazlıyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesapsız olarak rızk sac, ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Ya Allah (hayra ait) her kapıyı aç, (3 kere). Ya Allah ya Kafi, ya Fettah, ya Müfettih ! Hayırlı olarak ac (hayırlı fetihler nasib eyle). Allah’ım bu yemeğin sahibi ve yiyenleri mağfiret buyur. Allah’ım onların devletlerini daim, evlatlarını alim, salih eyle. Onlar üzerine zalimleri musallat etme! Allah’ım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, -bize- bir çok nimetler fazlalaştır, noksanlaştırma. Amin El Fatiha…

BİZİ TAKİP EDİN!

Hemen Takip Et Sözleri Kaçırma!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

Facebook Sayfamızı Beğenin, En Güzel Sözleri Kaçırmayın!