Sözler Ansiklopedisi

Kıyamet Sözleri

Kıyamet Sözleri

Sayfamızda Kıyamet Sözleri, Kıyamete Dair Sözler, Mahşer Sözleri, En Yeni Kıyamet Sözleri, Kıyamet ile İlgili Hadisler, Kıyamet ile İlgili Ayetler, Kıyamet Sözleri Facebook, Kıyamet Sözleri İnstagram, Kıyamet Sözleri Tumblr, Kıyamet Sözleri Pinterest ve Kıyamet ile İlgili Sözler yer almaktadır.

Güzel sözler sitemizde bu sayfamızda “Kıyamet Sözleri” bir araya topladık. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz.

Kıyamet Sözleri

 

Ölüm hak, kıyamet gerçek.

Her insanın ölümü kendi kıyametidir.

Kıyamet gelmeden, Rabb’ine kıyam et!..

Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır. -Hz.Muhammed

Mazlumların dünyasında Kıyamet koparken zalimlerin yastığına rahatlık verme Allah’ım.!

Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile. -Hz.Muhammed

Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız, ona göre hazırlık yapın. -Ömer Bin Abdülaziz

Kıyamet yaklaştığında zamanın akışı da hızlanacaktır. İnsanlara bir yıl, bir ay gibi ve ay da bir hafta gibi gelecektir.

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik;ama çok basit bir sanatı unuttuk. Kardeş olmayı.

Kıyamet gününün sıkıntılarından Allah’ın kendisini kurtarmasından hoşlanan kimse, borcunu ödeyemeyene mühlet tanısın veya ondan bir bölümünü indirsin. (Müslim, Müsâkât 32)

Kıyamet günü, müminin terazisinde, güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur. Allah teâlâ, çirkin konuşan ve ne konuştuğunu bilmeyenlerden nefret eder.” Ebû Derda radıyallahu anh. Tirmizî.

Yangınlar seller hortumlar, depremler salgın hastalıklar, çekirge istilası çoklu ölümler ahir zaman alameti Kıyamet yaklaştı.

Kıyamet günü ateşin yakıtı, malını yoksullardan esirgeyen zengin ve dinini dünyasına satan alimdir. -Hz. Ali

Hz. Ebubekir bir gün bir ceviz için kavga eden çocukların arasına girer. – Durun ben size pay edeyim, der… Cevizi kırar içi boş çıkar. Çocuklara döner: “Biliyor musunuz der. Uğruna dövüştüğünüz dünya bu işte”

Ahir zamanda din adamları, halkın istediği yönde fetva verip, helale haram, harama helal diyecekler, Kur’an’ı ticarete, menfaate alet edecekler.

Ahir zamanda dünya menfaati için dini alet eden riyakârlar çıkar. Sözleri baldan tatlıdır. Bunlar kuzu postuna bürünmüş birer kurttur.) (Tirmizi)

Din bilgilerini dünya menfaati için öğrenenlere, ilmini paraya değişenlere kıyamette ateşten gömlek giydirilir.

Alim, dünya menfaati için öğrenildiği ve ibadetler, dünya menfaatlerine alet edildiği zaman fitneler zuhur eder.

Ne gelirse başımıza Hak’tandır; fakat geliş sebebi, Hak’tan ayrılmaktandır. -Necip Fazıl Kısakürek

Dinsel terminolojide fiziksel değişimler” Tufan”a, ruhsal ve manevi değişimler ise “Kıyamet” e karşılık gelir. Bunların hiç birisinin dünyanın topyekün yok olması ile bir ilgisi yoktur. ” (Ezoterizme Giriş, Ergun Candan)

Kıyamet gününde Cenâb-ı Hak tarafından kulun bütün amellerinden evvel namazlarına bakılır. Eğer namazı tam olarak görülürse hem namazı ve hem de (bu namazın yüzü suyu hürmetine) bütün amelleri kabul olunur. Eğer namazı eksik görülürse namazı reddolunduğu gibi sair amelleri de reddolunur!” (İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, İmam Gazali)

Dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada’dan Sibirya’ya doğru çok hızlı bir şekilde kayıyor. Manyetik kutup yer değiştirdiğinde kuzey, güney olacak; doğu ise batı olacak. Anlamı: Gelecekte Güneş Batıdan doğabilir. Görmediğimiz kıyamet kalmıştı oda geliyor.

Kıyamet ile İlgili Ayetler

 

Allah’a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah, insanlara çok ihsanda bulunmuştur, lakin insanların çoğu şükretmezler. (Yunus/60)

Sizi çağıracağı gün, O’na övgüyle çağrısına uyacak ve dünyada pek az bir süre kaldığınızı anlayacaksınız. (17 İsra Suresi Ayet 52)

Ya Rabbi! Beni de neslimi de namazı devamlı olarak ve gereği gibi kılan kullarından eyle! Duamı, lütfen kabul buyur. Ya Rabbi! Ey Kerîm! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. (İbrahim Süresi: 40/41)

Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab vardır. (Bakara/174)

Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. (Bu yüzden) onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip) inkardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız lütufta bulunur. (Bakara-212)

(Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. «Allah’ındır» de. O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi, varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar. (En’Am-212)

O zaman Allah şöyle dedi: “Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim”. (Al-i İmran-55)

Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur; Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azab vardır. (Al-i İmran-77)

Hiçbir peygambere ganimet malını gizlemesi (devlet millet malını aşırması) yaraşmaz. Kim böyle bir aşırma ve ihanette bulunursa kıyamet günü aşırdığını boynuna yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir, onlar haksızlığa da uğramazlar. (Âl-i İmrân / 161)

Allah’ın, kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Âl-i İmrân / 180)

Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. (Âl-i İmrân / 185)

Kıyamet ile İlgili Hadisler

 

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.” (Müslim, Birr 72)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.” (Müslim, Birr 72)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “(Kıyamet günü) mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.” (Müslim, Tahâret 40)

Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin ikiyüzlüler olduğunu görürsün. (Onlar) şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler! (Buhârî, Edeb, 52)

Kur’an okuyunuz. Zirâ Kur’an, kendisini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir.” (Hadis-i Şerif)

…Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu Kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır… ” (Buhârî, “Mezâlim”, 3; Müslim, “Birr”,58)

“Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.” (Müslim, İman, 341)

Şüphesiz ki; benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. – Hadis-i Şerif

Selmanu’l-Farisi (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Allah’ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksan dokuz rahmet de Kıyamet günü içindir.” Müslim, Tevbe 20, (2753)

Resulullah (s.a.v) Efendimiz Hadis-i Şerif’lerinde şöyle buyururlar: “Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa, Allah-u Teâlâ o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Adı adımın, babasının adı babamın adının aynısı olacak, zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adâletle dolduracaktır.” (Ebu Davud- Tirmizi)

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer şekilde mücadeleye Kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman İsa İbnu Meryem de iner. Bu Müslümanların reisi: “Gel bize namaz kıldır!” der. Fakat Hz. İsa aleyhisselam: “Hayır! der, Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz!” (Müslim, İman 247)

Tasavvuf Sözleri

Özlü Sözler

Anlamlı Sözler

!Sizde sayfamızda Kıyamet ile ilgili sözler paylaşmak isterseniz aşağıda bulunan yorum bölümünden kıyamet sözleri ekleyebilirsiniz.

Yorum Ekle

BİZİ TAKİP EDİN!

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin!