Sözler Ansiklopedisi

Komünist Manifesto Sözleri

Komünist Manifesto Sözleri

Sayfamızda; Komünist Manifesto Sözleri, Düşünür Sözleri, Kısa Karl Marx Sözleri ve Popüler Karl Max Sözleri yer  almaktadır. 

Komünist Manifesto Marx-Engels Sözleri

Proleterlerin, zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yok. Bir dünya var kazanacakları

Çalışan üyeleri hiçbir şey elde edemezken her şeyi elde edebilen üyeleri hiç çalışmamaktadır.

Sermaye kişisel değil, toplumsal bir güçtür.

Şimdiye kadar filozoflar yalnızca dünyayı çeşitli biçimlerde açıklamakla yetinmişlerdir oysa asıl sorun, dünyayı değiştirmektir.

Sanayinin ilerlemesiyle birlikte egemen sınıflar bölük bölük proletaryanın içine düşerler.

Kapitalist toplum rekabet toplumudur. Zayıf tüccar ve sanayiciler yok olurlar.

Gelmiş geçmiş bütün toplumun tarihi sınıf savaşımlarıdır.

Bunalımlar sırasında, önceki dönemlerin topuna saçmalık gibi görünecek bir toplumsal salgın baş gösterir, aşırı üretim salgını.

Peki burjuva bunalımları nasıl yaşar? Bir yandan üretici güçlerin büyük bir bölümünü zorla yok ederek, öbür yandan yeni pazarlar ele geçirip eski pazarları da daha bir iliğine dek sömürerek.

Eski toplumun yaşama koşulları, proletaryanın yaşama koşulları içinde çoktan yok olmuştur.

Komünistler kuramlarını tek bir anlatımda, özel mülkiyetin kaldırılmasında özetleyebilirler.

Ücretli emeğin ortalama fiyatı, en az ücrettir, demek işçinin işçi olarak yaşamasını sağlamak için zorunlu geçim kaynaklarının toplamıdır.

Burjuva her şeyden önce kendi mezarcılarını üretmektedir.

Ücretli emek bütünüyle işçilerin birbirleriyle rekabetine dayanır.

Bir çağın egemen fikirleri yalnızca egemen sınıfın fikirleri olmuştur.

Fakat hangi biçimi alırsa alsın, toplumun bir kesiminin diğeri tarafından sömürülmesi, geçtiğimiz yüzyılların müşterek vakıasıdır.

İşçi kendisinden yalnızca en sıradan en tekdüze en kolay edinilebilen el becerisi beklenen salt bir makine parçası durumuna gelmiştir.

Komünistler amaçlarına ancak şimdiye kadarki toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla erişebileceklerini açıkça beyan ederler.

Oysa modern işçi, sanayinin ilerlemesiyle yükseleceğine sürekli daha dibe batarak kendi sınıfsal koşullarının aşağısına düşer. İşçi, yoksul düşer ve yoksulluk nüfustan ve zenginlikten daha hızlı artar.

Burjuvazi bütün üretim araçlarını süratle iyileştirerek, iletişimi müthiş kolaylaştırarak, herkesi, en barbar ulusları bile medeniyetin içine çeker.

Ulusal tek yanlılık ve darlık içinde kalmak gitgide imkansızlaşır, çok sayıda ulusal ve yerel edebiyattan bir dünya edebiyatı neşet eder.

Bir ülkede büyük sanayi ne ölçüde genişlerse, o ülkenin işçileri arasında işçi sınıfının mülk sahibi sınıflar karşısındaki konumuna dair aydınlanma arzusu o ölçüde büyüyor, 

İnsanlık tarihinin ortak noktası, çalışanların hep yoksul olması, çalışmayanların zenginleşmesidir.

Ezenler ile ezilenler sürekli karşı karşıya gelmişler.

Burjuvanın derebeyliği yok ederken kullandığı silahlar şimdi burjuvanın kendisine çevrilmiştir.

Kapitalizm sadece kapitalizm değildir.

[Burjuvazi] insanla insan arasında katıksız kârdan, kaskatı ‘peşin para’dan başka bir bağ bırakmadı. Sofuca esrimenin, şövalyelik coşkusunun, başıbozuk karamsarlığının kutsal ürpertilerini bencilce hesabın buz gibi sularında boğdu.

Burjuvazi bugüne dek saygı duyulan, sofuca bir ürperti ile karşılanan bütün etkinlikleri kutsallık görünümünden sıyırdı.

Modern devlet iktidarı, tüm burjuva sınıfının ortak işlerini çekip çeviren bir kuruldan başka bir şey değildir.

Şimdiye kadar filozoflar yalnızca dünyayı çeşitli biçimlerde açıklamakla yetinmişlerdir oysa asıl sorun, dünyayı değiştirmektir.”

Burjuvazinin gözünde, en iyi dünya doğal olarak kendisinin egemenliği altındaki dünyadır.

Eski yerel ve ulusal kendine yeterliliğin ve kapalılığın yerine çok yönlü bir alışveriş gelir, artık bütün uluslar birbirine bağımlıdır.

Tek tek ulusların düşünsel ürünleri ortak mala dönüşüyor.

Burjuvazi üretim araçlarının, mülkiyetin, nüfusun parçalanmışlığını gitgide ortadan kaldırıyor. Nüfusu toparladı, üretim araçlarını merkezileştirdi, mülkiyeti birkaç elde yoğunlaştırdı.

Çağdaş kent toplumu, kendi uyandırdığı güçlerine artık söz geçiremeyen büyücüye benziyor.

Komünizm, kimsenin toplumsal ürünleri mülk edinme gücünü elinden almıyor, yalnızca o mülkiyet yoluyla başkasının emeğini boyunduruğa sokma gücünü aliyor.

Kelepçelerin parçalanması gerekiyordu, parçalandı.

Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor. Komünizm hayaleti.

Komünistler her yerde mevcut toplumsal ve politik koşullara karşı her devrimci har Bir bireyin başkası tarafından istismarının aşılması ölçüsünde, bir ulusun bir başkası tarafından istismarı da aşılacaktır. Ulus içindeki sınıflar arasındaki çelişkilerle beraber, ulusların birbiri karşısındaki düşmanca tavrı da ortadan kalkacaktır.

Yasalar da ahlak da, din de, proleter için ardında bir o kadar burjuva çıkarları gizlenmiş burjuva önyargılarıdır.

BİZİ TAKİP EDİN!

Hemen Takip Et Sözleri Kaçırma!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

Facebook Sayfamızı Beğenin, En Güzel Sözleri Kaçırmayın!