Sözler Ansiklopedisi

Mehdi Hakkında Söylenmiş Sözler

Mehdi Hakkında Söylenmiş Sözler

Sayfamıza, Mehdi Kimdir? Mehdi Hakkında Söylenmiş Sözler 2020 ve Mehdi ile İlgili Sözler içeriklerini sizler için ekledik.

Sözlerimizin içerisinde, Mehdi Hakkında Söylenmiş Sözler, Mehdi ile İlgili Sözler 2020, Mehdi Hakkında Hadisler, Hz. Mehdi Hakkında  Söylenmiş Sözler ve Hadisler’e ulaşabilirsiniz. 

Mehdi Kimdir?

 

Arap dilinde ‘doğru yolu bulmak, yol göstermek ve rehberlik etmek’ gibi manalara gelen ‘hidayet’ kelimesiyle aynı kökten olan ‘Mehdi’ kelimesi, ‘hidayete ermiş, sırat-ı müstakime yönlendirilmiş kimse’ demektir. Bir terim olarak ‘mehdi’, zulüm ve adaletsizliğin her tarafı kapladığı bir zamanda gelip yeryüzünü adaletle dolduracağı ve İslam’ı hâkim kılacağı söylenen, belli vasıflara sahip bir halaskâr (kurtarıcı)dır. İslami kaynaklarda, imam, müceddid, halife ve mehdi kelimeleri aynı manalara gelmek üzere kullanılmıştır. Bu isimlerdeki ortak hususiyet, ilmen ve manen güçlü bu şahsın yeryüzünde ıslahat hareketinin rehberliğini yapacak ve insanları zulümden kurtarıp adaleti tesis edecek olmasıdır.

Mehdi Hakkında Söylenmiş Sözler ve Hadisler

 

“Mehdi kırk yaşında iken kıyam edecek ve İsrailoğullarına benzeyecektir.”[24]- Abdullah b. Haris

Ali (b. Ebi Tabil) (RA)’dan; Resulullah (SAV)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dünyanın ömründen sadece birgün kalsa bile, Allah (c.c.) benim ehl-i beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zulümle olduğu gibi, Adaletle dolduracaktır. (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt. 14, Şamil yayıncılık, K. el-Mehdi (35), s. 402)

Ali (RA)’den rivayet edildiğine göre; Resulullah (SAV) şöyle buyurdu, demiştir: El-Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt’tendir. Allah onu bir gecede islah eder (yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır.)” (Sünen-i İbni Mace Kitabü-l ‘fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34, s. 348)

Abdullah (RA) dan rivayet edilmiştir: dedi ki: Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: “Ehl-i beytimden ismi ismime mutabık olan bir kişi Arablara malik oluncaya kadar dünya sona ermeyecektir.” (Sünen-i Tırmizi Tercemesi, Hadis No: 2331, Mütercim: Osman Zeki Mollamahmutoğlu, Yunus Emre Yayınları, c. 4, s.91)

Ebu Said El Hudri (RA)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: “Mehdi ben (im neslim) dendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir.” (Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhicilt. 14, Şamil yayıncılık, K. el-Mehdi (35), s. 404)

Ahir zamanda Muhammed bin Abdullah isimli Ehl-i Beyt’ten birisi, doğu tarafından çıkacak ve Allah onunla bu dini güçlendirecektir. O kişi, Fatıma (Radiyallahu Anha)’nın soyundan, Hasan (Radiyallahu Anhuma) yoluyla gelir. Alnı şakaklarına kadar açık, burnu uzun ve kıvrık, uç tarafı ince ve ortası kemerlidir.

Ebû Saîd el-Hudrî, Peygamber’in (sas) şöyle buyurduğunu nakleder: “Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolmadan kıyamet kopmaz. Sonra Benim Ehl-i Beytimden veya soyumdan bir adam çıkar ve tıpkı âlem zulüm ve düşmanlıkla nasıl dolmuşsa, aynı şekilde o da adalet ve hakkaniyetle doldurur.”

Ebû Said el-Hudrî şöyle demiştir: “Peygamberimizden (sas) sonra (fitneye sebep olacak) olaylardan korktuk da O’na bazı sorular sorduk. O da şöyle buyurdu: “Ümmetim arasında Mehdî çıkacaktır… Birisi ona gelir ve ‘Ey Mehdi! Ver, ver bana da ver!’ der, o da ona taşıyabileceği kadar verir ve heybesini doldurur (mal o kadar çoğalır ve o da onu dağıtır.)”

Doğu tarafından, bayrakları siyah olan bir topluluk onun zaferine yardımcı olacak, onun alt yapısını kuracak ve ordusunu oluşturacaktır. Allah (Azze ve Celle) bir gecede Mehdi (Aleyhisselam)’ı ıslah eder ve eski halinden başka bir hale çevirir.

O insanların arasında anlaşmazlıkların ve depremlerin olduğu bir zamanda ortaya çıkacaktır. Yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıklarla dolu olduğu gibi, onun gelmesiyle adalet ve doğrulukla dolacaktır. Gökte ve yerde bulunan herkes ondan razı olacaktır.

Yedi sene idarede bulunacak, onun zamanında Allah-u Teâlâ bol yağmur yağdıracak, yerden de bolca ürün çıkacak, mal sayılamayacak kadar çoğalacak ve ümmet arasında eşit olarak paylaştırılacaktır (Bu hadisleri Muhammed bin Cafer el-Kettanî, ‘Mütevatir Hadisler’ ismiyle tercüme edilen kitabında derlemiştir.)

Gelmesi vaad olunan Mehdi’nin dahi rabbı (terbiyesine gelen) ilim sıfatıdır. Hazret-i Ali gibi, İsa ile münasebeti vardır. Hazret-i İsa’nın kademi Hazret-i Ali’nin başında olup bir kademi dahi Hazret-i Mehdi’nin başındadır…Geleceği vaad edilen Mehdi, velayetin ekmeliyetini alacaktır. Bu Tarikat-ı Aliyye üzerine gelecek ve bu Silsile-i Aliyye’yi tamam ve tekmil edecektir. Zira bütün velayet nisbetleri, bu Nisbet-i Aliyye’nin altında bulunmaktadır. (“Mektubat-ı Rabbani”, c. 1, 251. Mektup, s. 550, 554)

Tasavvuf Sözleri

Özlü Sözler

Anlamlı Sözler

!Sizde sayfamızda “Mehdi Hakkında Söylenmiş Sözler ve Hadisler paylaşmak isterseniz aşağıda bulunan yorum bölümünden Mehdi Hakkında Söylenmiş Sözleri ve Hadisleri ekleyebilirsiniz. 

BİZİ TAKİP EDİN!

Hemen Takip Et Sözleri Kaçırma!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

Facebook Sayfamızı Beğenin, En Güzel Sözleri Kaçırmayın!