Sözler Ansiklopedisi

Türkler Hakkında Söylenmiş Güzel Sözler

Türkler Hakkında Söylenmiş Güzel Sözler

Sayfamızda Türkler Hakkında Söylenmiş Güzel Sözler ve Türklerle İlgili Sözler Yer Almaktadır.

Türkler Hakkında Söylenmiş Güzel Sözler

Eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi. Thiers

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.  -Towsend

Türk dilini incelerken insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz. Max muller

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur. Hamilton

Kemal Atatürk, sahasındaki en büyük adam ulusunu ve büyük ulusu da onu bulmuştur. Helbert melzig

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. Kayzerling

Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar. -Câhiz (Arap Bilgini)

“Türkler sokakta rastladıkları yazılı kâğıda ve güle basmazlar; yerden alıp bir duvarın üstüne veya dibine koyarlar. (Busbecq)”

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk’ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. -İskoç Şair Lord Byron

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk’ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. -Fransız Bilgin Gelland

“Türkleri kudretsiz bırakmak için dünya durdukça onlara uygulanacak tek ezme tarzı şudur: parçala kolay yutarsın, Türk başka türlü yenilemez” Han Gan Kue

Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur. Cenaı b-Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.- Demirbaş Şarl Arap Tarihçi İbn-i Hassul.

“Türkleri askeri alanda yenik düşürmek olası değildir. Siyasal entrika yoluna sapmadığımız takdirde ülkemiz çok kötü duruma düşebilir.” -Şang-Sun-Çing

Türklerle İlgili Özlü Sözler

“Türkler iyi niyetli insanlardır. Birbirlerine bağlıdırlar. Birbirlerine iyilik yapmaktan hoşlanırlar. Bunları Tanrı’nın şerefi için yazıyorum; yoksa Türklerin bizim imanımızın dışında kaldıklarını biliyorum. (…) Türkler sözlerinin esiridirler. Ancak ölü bir Türk sözünü tutmayabilir. Samimi ve sadık insanlardır.”  -Bertrandon de la Broquière

“Hunlar, mütamadi hazırlık, hayret verici bir manevra kabiliyeti. Çok gelişmiş süvari tabiyeleriyle. Topraklarına bağlı Germen kavimleri. Yüksek kültürlü Romalılar üzerinde üstünlük temin etmişlerdi.” -Çinli Bir Komutan

Türkler Hakkında Söylenmiş Güzel Sözler
Türkler Hakkında Söylenmiş Güzel Sözler

Türkler için ölmek daha iyidir eziyet çekiyor ise, Onun için esaret altında yaşamak Türk’e yüktür. Dünyada tek kişi bir orduya meydan okuyor ise, sizler onu iyi bilin ki o insan mutlaka Türk’tür…Çin’li Komutan Ho-Kiyu-Ping

Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.- Çek Bilim Adamı Jan Amos Comenius

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.-Alman General Helmuth Karl Bernhard von Moltke

Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk’ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.- Yazar Pierre Loti

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. – Napoléon Bonaparte

Türklerden bahsediyorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur.- Torquato Tasso

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerilerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. -Lady Mary Wortley Montagu

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekâsı vardır. İşte Türk bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten avrupa’nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. -Çarnayev (Rus komutan)

Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.” -M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

Türk, Heredot’tan, Tevrat’tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükûnet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. -Hammer

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir. -Monradgea d’ohsson

“Eğer iyi silaha sahip olmadan savaşmak istiyorsanız, bu düşmana teslim olmak demektir. Kötü askerle savaşmak isteyen generaller ise, kaybedeceklerine inanmalıdırlar. Tecrübesiz subaylar Hakan’larını yenilgiye uğratırlar. Hakanlar da iyi subayları seçmezlerse, onların devletleri de birgün çökecektir. Düşmanın gücü ile yurdunu tanımak, askerlikte başta gelen bir noktadır.” –Çin Generali

Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar. -Montecucco

Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş… Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı. -İsveç Kralı XII. Karl

Yorum Ekle

BİZİ TAKİP EDİN!

Hemen Takip Et Sözleri Kaçırma!

Facebook Sayfamızı Beğenin, En Güzel Sözleri Kaçırmayın!